logo
 


Charakterystyka firmy

Firma ALTECH powstała jako Spółka Cywilna w 2009 r.

Wpisy do ewidencji działalności gospodarczej zostały dokonane dnia 12 maja 2009 r. pod indywidualnymi numerami właścicieli 17259 oraz 17260.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, doskonała znajomość rynku szeroko rozumianej ochrony i zabezpieczeń. Działamy szybko, sprawnie i skutecznie. Nasza ekipa to ludzie sprawdzeni, działający w branży od wielu lat.

Wiedząc, jak istotą sprawą w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo mienia, wychodzimy naprzeciw naszym klientom oferując im szeroki zakres usług, dostosowany do indywidualnych potrzeb. Jesteśmy zawsze gotowi służyć radą i doświadczeniem, gdyż naszą misją jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa i spokojnego snu, który jest tak istotny dla każdego z nas.


Nasza specjalność to w szczególności:

 • systemy sygnalizacji włamania i napadu,
 • telewizja przemysłowa,
 • kontrola dostępu,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • domofony oraz usługi telekomunikacyjne.


W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług w projektowaniu i wykonawstwie systemów elektronicznej ochrony systematycznie inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji załogi oraz w wyposażenie technicznie stanowisk pracy. Utrzymujemy także ścisłą współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowo badawczymi przy wdrażaniu nowych technologii i urządzeń.
Współpraca z Zakładem Inżynieryjnym Systemów Bezpieczeństwa Instytutu Optoelektroniki Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wyspecjalizowanej w dziedzinie ochrony technicznej pozwala nam uzupełnić praktykę o sprawdzoną doświadczalnie teorię, a przede wszystkim o aktualne trendy i najnowocześniejsze rozwiązania.
Pracując przez wiele lat w Agencjach Ochrony zrealizowaliśmy wiele projektów, dzięki czemu posiadamy niezbędną wiedzę do tworzenia własnych algorytmów dla złożonych procesów projektowania i wykonawstwa nawet najbardziej skomplikowanych systemów ochrony.
Nasza kadra inżynierska i techniczna to zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników gwarantujących realizację najbardziej zaawansowanych technicznie systemów.


Kadra techniczna

Podstawą pozwalającą realizować największe zadania inwestycyjne i konserwacyjno remontowe jest potencjał ludzki firmy oraz posiadana baza sprzętowa.

inż. Leszek Regulski

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II-go stopnia nr 0001126 wydana przez Komendanta

Wykształcenie:
wyższe techniczne, dyplom inżyniera systemów ochrony uzyskany w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Elektroniki, Kierunek Inżynieria Systemów Ochrony.

Uprawnienia:
opracowywanie projektów systemów ochrony elektronicznej.

Specjalizuje się w:
Projektowaniu i budowie systemów ochrony elektronicznej (sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu);

Umiejętności:
znajomość systemów IT: sieci lokalne, protokół TCP/IP, architektura systemu SDH, sieci zintegrowane, sieci mobilne (GSM/UMTS),system CDMA, architektura DECT, istota działania systemów satelitarnych (GPS)' budowy linii i systemów optotelekomunikacyjnych, środowisko graficzne, bezpieczeństwo w sieci (kryptografia, mechanizmy klucza publicznego), relacyjne bazy danych.


Artur Gałan

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II-go stopnia nr 0001130 wydana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji na podstawie decyzji z dn.28.04.2000r.

Wykształcenie:
średnie techniczne potwierdzone świadectwem Technikum Mechanicznego w Zamościu.

Uprawnienia:
opracowywanie projektów systemów ochrony elektronicznej.

Specjalizuje się w:
projektowaniu, instalacji i konserwacji i systemów sygnalizacji pożaru;

Kursy zawodowe:
instalowanie, programowanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji pożarowej systemu CSP 35A organizowany przez Polon-Alfa; instalacja, programowanie interaktywnego systemu ppoż. serii polon 4000 prowadzony przez polon-Alfa, instalowanie, programowanie SSW Interlogix Polsaka ARITECH;


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zasadniczą grupę obiektów w której realizowaliśmy zlecone projekty techniczne stanowią :
 • placówki administracji państwowej i samorządowej (urzędy skarbowe, ZUS,
 • urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe);
 • placówki wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratury, policji);
 • placówki obrony narodowej (jednostki wojskowe);
 • placówki oświatowe (szkoły , przedszkola oraz zarządzające systemem oświaty);
 • placówki służby zdrowia (szpitale, przychodnie zdrowia zarówno publiczne i niepubliczne, jak również prywatne gabinety ) ;
 • placówki kulturalne (muzea, kina, domy kultury);
 • firmy produkcyjne branży drzewnej i meblarskiej;
 • firmy przemysłu spirytusowego;
 • firmy przemysłu odzieżowego;
 • firmy branży mięsnej;
 • firmy branży mleczarskiej;
 • firmy branży spożywczej (firmy produkujące artykuły spożywcze, sklepy, hurtownie, restauracje, puby itp.);
 • firmy branży budowlanej zajmujące się obrotem materiałami budowlanymi;
 • firmy sfery finansowej (banki, agendy i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe);
 • salony gier hazardowych;
 • składy celne;
 • klienci indywidualni.